Chi nhánh 1

Địa chỉ: Tòa nhà POPODOO SMART ENGLISH, đường Đới KĐT Tây Bắc, TT. Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 0966 712 716


Chi nhánh 2

Địa chỉ:Quốc lộ 38, thôn Bình Phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Điện thoại: 0966 488 123


Chi nhánh 3

Địa chỉ: Phủ – Thái Học – Bình Giang – Hải Dương.

Điện thoại: 0393 210 491


Chi nhánh 4

Địa chỉ: KĐT Ghẽ Tân Trường – Cẩm Giàng – Hải Dương.

Điện thoại: 0393 210 491


Chi nhánh 5

Địa chỉ: số 85 Trần Hưng Đạo (Dốc Ngựa), phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

Điện thoại: 0978 986 980.